Zrušená úzkokolejka Ondrášov - Dvorce na Moravě
 
... trať byla předána do provozu 31.12.1898 ...
... trať měřila 15 tarifních kilometrů (12 kilometrů skutečných) s rozchodem 760 mm ...
... trať měla tyto stanice a zastávky - Ondrášov, Moravský Beroun, Čabová, Rejchartice a Dvorce na Moravě ...
... trať měla největší stoupání bezmála 27 promile, nejmenší poloměr oblouku 75 m, největší 500 m ...
... trať měla 12 mostů a 57 propustků, 54 přejezdů bez závor jen z kříži, maximální rychlost byla 30 km/h. ...
... trať neměla takovou dopravní frekvenci jaká se předpokládala a její konec poté započala hospodářská krize roku 1929 ...
... trať se stala čím dál více ztrátovější a vše dovršila konkurence v podobě autobusové linky ...
... trať nakonec po 34 letech provozu byla zrušena 14.9.1933 ...
... trať později v roce 1937 byla v celém úseku snesena ...
 
... přibližná mapa trasy úzkokolejné tratě ...

... dříve stanice Ondrášov - dnes Moravský Beroun - za budovou je vidět kousek právě stojícího vlaku ...
... Ondrášov - tedy dnešní Moravský Beroun ...
 
... následují fotky s přibližnou polohou tratě a velikostí kolejišť v jednotlivých stanicích a zastávkách ...

... mé nákresy berte z rezervou, ale snad jsem se moc nesekl :-) ...

... kolejiště v Ondrášově mělo dvě části - dvě dopravní koleje v části před výpravní budovou ...
 
... a druhá část tj. dvě manipulační koleje a dále pak jednu kusou překládkovou ...
... jednu kusou do popelové jámy a k vodnímu jeřábu a jednu kolej do podvalníkové jámy ...
... s následným propojením do normálně rozchodné tratě Olomouc - Krnov - Opava východ ...
... nákres se mi lépe nepodařil nakreslit :-) ... opravdu to nejsou koleje do vzduchu :-) ... 

... stanice Ondrášov měla skladiště, překládací skladiště s rampou ...
... vodní jeřáb s vodní jámou, podvalníkovou jámu a kůlnu pro udržovací účely ...

... Ondrášov - dvě dopravní koleje před budovou ...

... Ondrášov - schéma zhlaví kolejiště od Moravského Berouna ...

... za krajní výhybkou trať vedla na kamenný most  ...

... koleje přes kamenný most - dnes zkratka pro pěší ...

... a pořád ještě stojí :-) ...

... pohled z opačné strany směrem na Ondrášov ...

... koleje dále pokračovaly obloukem přes louky, dále okolo obce Moravský Beroun ...

... dnes je již v trase zástavba ... trať se zde přenesla přes silnici do stanice Moravský Beroun ...

... schéma kolejiště v Moravském Berouně - bylo jen více zasunuto dál do pozadí ...
... stanice Moravský Beroun měla dvě dopravní koleje, jednu kolej manipulační a jednu kusou ...
... dnes se nachází na pozemku firmy Granitol ...

... stanice Moravský Beroun měla výpravní budovu, skladiště a vyvýšené nákladiště, záchody se dřevníky, staniční studnu a jámu na smetí ...

... stanice Moravský Beroun na dobové fotografii a dnes ...
 
... dále pokračovala trať do zastávky Čabová ...

... zastávka Čabová měla jednu traťovou a jednu manipulační kolej ...

... Čabová - dnes rekreační objekt ...

... ze zadní strany ...

... původně strážní domek a k němu přistavena dřevěná čekárna ...

... zastávka Čabová měla strážní domek, dřevěnou čekárnu, záchody se dvěma dřevníky, studnu u strážního domku a jámu na smetí ...

... pohled na zastávku Čabová z pokračování tratě směr zastávka Rejchartice ...

... trať pokračovala stoupáním a oblouky přes lesy až do Rejchartic ...

... dost dobře rozeznatelný násep ...

... přejezd ...

... a obloukem do malého zářezu trať překonává jeden z kopců ...

... po několika stovkách metrů se trať opět dostává přes silnici ...

... opět lesíkem a po loukách až k zastávce Rejchartice ...

... všude stále pozůstatek drážních kamenů ...

... v těchto místech byla zastávka Rejchartice - zastávka neměla kolejové rozvětvení ...
... zastávka Rejchartice měla strážní domek - stejný jako v Čabové, vedlejší budovu strážního domku a studnu ...

... po budově strážního domku jsou patrné jeho základy - dnes smetiště ...

... a zde se trať dostala do svého cíle - Dvorce na Moravě ...
 
... Dvorce na Moravě - celkový pohled na kolejiště ...

... situace dnes :-) ...

... budovu dává její majitel do původního stavu ...

... chce také obnovit název, který tam ještě prý do nedávna byl vidět ...

... vše dostává tu správnou podobu :-) jen ty kolejnice chybí :-) ...
... stanice Dvorce na Moravě měla výpravní budovu, skladiště, vyvýšené nákladiště, záchody se dvěma dřevníky, staniční studnu ...
... vodárenskou studnu, topírnu pro dva stroje s dílnou a vodárnou, skládku uhlí, kůlnu pro udržovací účely a jámu na smetí ...

... pohled od cesty ...

... a od cesty ze směru od města ...

... stanice Dvorce na Moravě měla dvě dopravní koleje jednu kusou manipulační kolej ...
... a jednu kolej vedoucí okolo skládku uhlí a dále do remízy pro dvě stání ...

... pohled na konec tratě a remízu ...

... současný stav remízy - její součástí byla dílna, sklad materiálu, nocležny a vodárna ...
 
... po 2. světové válce se objevily plány na výstavbu normálně rozchodné tratě Ondrášov - Budišov nad Budišovkou ...
... uvažovalo se o využití právě tělesa této úzkokolejné tratě ...
... ovšem plány neprošly a ani později po rozšíření firmy Granitol a zástavbě Moravského Berouna ...
... kdy se uvažovalo o výstavbě vlečky do Granitolu toto nebylo realizováno ...
... se od dalších plánů úplně upustilo a tím se historie této úzkokolejné dráhy navždy uzavřela ...
 
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *