Vstup do doby kamenné :

* Stránka aktivních  členů . / jeskynní řád /

* Dodržujeme DESATERO a pracujeme ve skupinkách
v
jeskynních pracovištích . /24.2.2000/


 
Vznik jednotlivých závislých území pod vedením svých vůdců:
 
Sever Jih Východ Západ
Sel Tora Julia Mix
webmaster : Sel webmaster :
HonzaChodec
webmaster : Julia webmaster : HonzaChodec a Mix
 
 
Výše uvedení se ujali svých držav demokraticky, dobrovolně, bez nátlaku a území si spravedlivě rozdělili.
Pokud někdo s jejich vládou nesouhlasí, nezbývá mu nic jiného, než si právo na svůj názor vybojovat. V tomto případě jsou povoleny všechny formy boje. Ovšem následky porážky nechť si každý přičítá sám.
 
Následuje stručná charakteristika jednotlivých území a národů na nich sídlících. Jejich kultury, nátury, zvyků apod..
Samozřejmě vše lze změnit a bude záležet jen na jednotlivých vůdcích a jejich lidu jak se budou vyvíjet.
 
 
Sever - Sel
První z území se rozkládá na severu (překvapující, že).
Tvoří ho spousta ostrovů a dokonce kolují legendy o velkém kontinentu daleko na severu.
Počasí je chladné a nepředvídatelné.
A takoví jsou i zdejší lidé. Spoléhají především na sebe. Jejich hlavní obživou je lov a výpravy
do bohatších krajin.

 
Jih - Tora
Tajemné území, zahrnující neprostupné tropické pralesy a rozlehlé pouště.
Málokdo se tam odváží, a i těch pár odvážlivců, co se o to pokusili, zmizelo beze stopy. Víceméně nikdo neví, co se tam děje a co z toho může vzejít.
Už staletí kolují pověsti o pohádkovém bohatství ukrytém kdesi uprostřed pralesů a o královně tajemně vládnoucí svému lidu. Nad tím vším se vznáší přízrak šamanů a jejich temných čar.

 
Východ - Julia
Kolébka civilizace. Odtud prý vzešly veškeré národy. Je to velmi stará kultura, která své zvyky už stovky let nemění.
Zdá se, že vše dovedla k dokonalosti a přežívá z toho dosud.
Nikdo si nedokáže představit, kolik vědění je ukryto v jejích spisech a co je vlastně jejich cílem.
Kontroluje rozsáhlá území od severských tunder, přes stepy, pouště, velehory až po tropické pralesy.

 
Západ - Mix
Tvrdí o sobě, že jsou nejcivilizovanějším národem. Převzali to nejlepší od okolních a stále to zdokonalují a rozvíjejí.
Lidé tu jsou různorodí, neboť dlouhá léta tu docházelo k míšení kultur.
Obecně jako národ jsou plni rozporů.
Chtějí žít v klidu a míru, a přesto je něco žene stále dál.

 

Toto vše vychází ze starých spisů a již dávno to nemusí být pravda. Vznikají a zanikají státečky, státy i celé říše. Národy se stěhují, klima mění.

A jaký je současný stav, nás budou muset jednotliví vládci či jejich poddaní informovat. Vše ovlivňuje všechno.

A tedy i Ty svým způsobem ovlivňuješ další vývoj. Neváhej tedy a zapoj se. Nikdo neví, co bude dál a kudy povedou naše kroky.

Ani hvězdy nepomohou. Jen jeden ví vše a je to jeho prokletí, kterého se nikdy nezbaví.

A nyní už žij !

(připravuje se)


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *