29.února 2000

Semestrální práce k projektu Preference veřejné hromadné dopravy

(Jaroslav Dytrych, Jan Zapletal, Martin Šubrt, Michal Caudr)

 

PREFERENCE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE

 

V minulosti se při projektování komunikací nepočítalo s tak razantním nárůstem individuální automobilové dopravy. Z tohoto důvodu neexistoval tlak na realizaci různých stavebních a technických opatření, která by dnes napomáhala preferenci VHD. Přesto byly nástroje PVHD při řešení bezpečnosti a plynulosti MHD několikrát použity (např. BUS-pruh na Vysočanské estakádě).

Období posledních deseti let je ve znamení neustálého zhoršování situace. Průjezdnost metropole je den ode dne obtížnější, což samozřejmě platí i pro vozidla MHD. Díky tomuto faktu, doplněném o mnohé zahraniční příklady, se tedy i v Praze začalo postupně oprašovat sousloví preference veřejné hromadné dopravy.

Do roku 1997 se preference projevuje, kromě papírů, pouze na světelně signalizačních zařízeních, mezi nimiž se postupně zvyšuje počet těch, které preferují průjezd tramvajových souprav (někdy i absolutně). K 31.12.1998 bylo možné tento druh preference nalézt na 51 světelně řízených křižovatkách (tzn. 27% z celkového počtu). Absolutní preferenci pak využívaly a využívají tramvaje na 18-ti křižovatkách.

V této souvislosti je ale třeba konstatovat, že instalace zařízení preferujících tramvaje není snadnou záležitostí a do značné míry závisí na technickém stavu samotné světelné signalizace. Proto se nová místa s tímto typem preference objevují většinou až díky výměně celé signalizace na křižovatce a jejich rozmístění tak není výsledkem dlouhodobých plánů, nýbrž většinou nahodilé.

V roce 1997 byl v Bělehradské ulici mezi zastávkou I.P.Pavlova a křižovatkou s Anglickou ulicí experimentálně osazen podélný betonový pás. Toto opatření se velmi osvědčilo, a tak je od roku 1998 aplikováno (v odlišné standardizované podobě) na dalších úsecích, kde docházelo k častému konfliktu IAD s tramvajemi.

Předchozí druhy preference se zaměřují především na tramvajovou dopravu, jejíž provoz trpí neprůjezdností centra zdaleka nejvíce. V minulých letech se však v Praze objevilo i několik dalších kroků vycházejících vstříc VHD. Především začaly být zřizovány tzv. BUS-pruhy (tj. vyhrazené jízdní pruhy pro městské autobusy). První ze zásadnějších byl umístěn do ulice V Holešovičkách (úsek Vychovatelna - most Barikádníků v délce 1,4 km).

Od července roku 1997 je pak také postupně rozvíjen systém parkování P+R, který umožňuje za "výhodných" podmínek řidičům zanechat svá auta u vybraných stanic metra a do centra cestovat MHD.

 

PREFERENCE TRAMVAJOVÉHO PROVOZU

Rok

Druh preference (umístění)

1993

Preference na SSZ - celkem 2x

1994

Preference na SSZ - celkem 11x

 

 

1995

Preference na SSZ - celkem 20x

Trať Nádraží Braník - Sídliště Modřany (v celé délce na samostatném tělese)

1996

Preference na SSZ - celkem 31x

1997

Preference na SSZ - celkem 39x.

Segregace podélným betonovým prahem:

 • Bělehradská ulice (zastávka I.P.Pavlova - křižovatka s Anglickou ulicí)

 

 

1998

Preference na SSZ - celkem 51x (z toho 18 absolutní).

Segregace podélným betonovým prahem:

 • Rašínovo nábřeží (zastávka Výtoň - zastávka Palackého nám. - 450m)

 • Národní třída (zastávka Národní divadlo - křižovatka s ulicí Spálenou - 300m)

 • Nádražní ulice (zastávka Plzeňka - křižovatka s ulicí Ostrovského - 500m)

Osazení chodníku litinovými sloupky (kvůli zamezení parkování):

 • Lidická ulice (Janáčkovo nábřeží - Lidická - 100m)

 

 

 

 

1999

Preference na SSZ - celkem 51x + ? (r.1999).

Segregace podélným betonovým prahem:

 • Nádražní ulice (okolí nové tramvajové smyčky)

 • Křižovatka Bělehradská - Otakarova - Křesomyslova (dojezdy ke křižovatce)

 • Křižovnická ulice (od křižovatky s Platnéřskou ulicí cca 15m dc)

 • Bělehradská ulice (křižovatka s Jugoslávskou - zast. I.P.Pavlova - cca 30m)

 • Rašínovo nábřeží (křižovatka Palackého nám. - křižovatka Jiráskův most) - os

 • Revoluční ulice (křižovatka s Dlouhou třídou - křiž. s Královodvorskou ulicí)

 • Podolská vodárna (od zast. Podolská vodárna cca 150m)

 • Francouzská ulice (cca 50m před křižovatkou s Moskevskou ulicí)

Zvýraznění vodorovného značení:

 • Křižovatka Plzeňská - Tomáškova

 

Další problematické úseky (dle materiálů Dopravního podniku)

- materiál k Projektu preference povrchové MHD -

 

 

PREFERENCE AUTOBUSOVÉHO PROVOZU

Rok

Druh preference (umístění)

 

 

 

 

 

 

do roku

1998

včetně

Vyhrazené BUS-pruhy na tramvajových kolejích:

 • Náměstí Curieových a ulice 17.listopadu (směr Staroměstská) - 350m

 • Táborská ulice obousměrně - zc 200m, dc 100m

 • Nuselská ulice (Nám.bří.Synků - Otakarova obousměrně) - zc 300m, dc 400m

 • Nuselská ulice a ul. U Plynárny (zast.Kloboučnická - zast.Michelská) - os 400m

 • Blanická ulice (ve směru k Francouzské) - 80m

 • Zenklova ulice (Okrouhlická - Trojská) - zc 350m

Samostatné BUS-pruhy:

 • Strakonická ulice (Barrandovský most - Nádražní) - dc 600m

 • Argentinská ulice (před křižovatkou s Plynární) - dc 200m

 • V Holešovičkách (Vychovatelna - most Barikádníků) - dc 1400m

 • Nad Šutkou - dc 250m

 • Vysočanská (na estakádě) - dc 600m

 • rampa z Balabenky do ulice Spojovací - zc 100m

 • rampa z Modřanské na Barrandovský most - 250m

Úprava režimu na křižovatce pro autobusy MHD:

       -  křižovatka Spojovací - Koněvova (zc)

 

 

 

1999

Vyhrazené BUS-pruhy na tramvajových kolejích:

 • Náměstí Míru (směr Želivského)

Samostatné BUS-pruhy:

 • Vrchlického ulice (Práchnerova - U Trojice) - časově omezeno - dc 1100m

 

Další problematické úseky (dle materiálů Dopravního podniku)

- materiál k Projektu preference povrchové MHD -

 

 

Vytipované křižovatky k pokusům o aktivní detekci provozu autobusů

- zdroj DP -

 

 

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA A METRO JAKO PRVKY PREFERENCE

Tímto tématem se v poslední době vzhledem k jeho složitosti nikdo příliš nezaobírá. V případě metra je totiž zkvalitňování přístupu do stanic (nové vestibuly) příliš nákladné a železnice je vytrvale považována za prostředek zajišťující spíše dálkovou než městskou dopravu. I z tohoto důvodu naše hlavní město výrazně pokulhává v návaznosti tras MHD na železniční síť (především na menší stanice a zastávky) a zároveň bohužel dochází i k výstavbám tratí metra (Českomoravská - Černý Most) vedoucích paralelně právě se železnicí.

 

PARKOVIŠTĚ P+R

Oproti původním plánům se díky nedostatku finančních prostředků poměrně radikálně slevuje z nasazeného tempa výstavby nových parkovišť systému P+R. Zdá se tedy, že nabídka 19 000 míst v roce 2010 je spíše utopií než reálným odhadem. Kromě peněz se totiž postupně vytratila i jakákoli snaha o zvýhodňování a zatraktivňování celého systému. Mnoho řidičů tak snad dodnes o celém projektu ani neví.

V roce 1999 přibylo ke stavu z roku předchozího pouhých 75 míst v objektu u Nádraží Holešovice, ačkoli původně byla plánována realizace celkem 2040 míst v jedenácti různých lokalitách. Díky tomu si motoristé budou muset počkat na parkoviště P+R na Hájích (110 míst), v Radotíně (50 míst), v Klánovicích (50 míst) a na Hradčanské (50 míst). Jedinou probíhající výstavbou parkoviště včleněného do systému je tak přestavba původního autobusového nádraží Palmovka, kde již brzy najde místo 150 vozidel.

 

SYSTÉMY K+R

Vzhledem ke stále složitějším možnostem v centru Prahy zaparkovat rozvíjí se tento systém zcela spontánně, ačkoliv již v roce 1996 bylo uvažováno o jeho experimentálním praktikování v celoměstském významu. Manipulační zastavení osobních automobilů (K+R kiss and ride) jsou tedy zatím spíše neoficiálním prvkem preference, který by bylo třeba brzy "legalizovat" umístěním pevných stanovišť například v některé z následujících lokalit:


SHRNUTÍ STAVU PVHD V PRAZE (ÚNOR 2000)

 

Prameny:

Ročenka dopravy v Praze (1998) - ÚDI hl.m. Prahy

Komentář k programu preference povrchové MHD v Praze (podzim 1999) - DP

Program preference HD v Praze (1997 - dosud) - Metroprojekt, DP

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *