STAV PVHD V PRAZE (ÚNOR 2000)

Níže uvedené závěry semestrální práce vznikly v době, kdy jsme neměli přehled o většině projekční činnosti v oblasti preference veřejné hromadné dopravy v Praze. Omlouváme se tedy všem dopravním inženýrům, které jsme nevhodnou formulací, která zapříčinila špatné pochopení jednotlivých bodů, urazili (Na druhou stranu přivítáme možnost diskuse, která nám pomůže dostat se k podstatě jednotlivých problémů, o kterých zde píšeme.).
V oblasti PVHD se hlavně jejich zásluhou podařilo udělat první kroky k tomu, aby na základě kladných zkušeností byla přijata veřejností a hlavně politiky, jejichž nezájem je možné označit za hlavní brzdu rozvoje PVHD v Praze ve větší míře.
K jednotlivým "ne zcela dotaženým" bodům se budeme v nejbližší době snažit vytvořit takový komentář, aby byly pochopeny tak, jak byly myšleny.


  1. Problémy VHD, které je třeba řešit stavebně-technickými opatřeními (STO) PVHD, se především vyskytují: a) tam, kde nabídka parkovacích míst nedostačuje poptávce,      b) na radiálních komunikacích a úsecích silnic suplujících dosud nedokončené části městského okruhu, který má absorbovat hlavně městskou zdrojovou dopravu.
  2. Z finančních, prostorových, ale také z estetických důvodů nelze všude problémy řešit standardními prostředky (tzn. např. položením betonových prahů). Kromě samozřejmého vypracování studie dopravy v klidu (mnohé městské části tyto podklady nemají) je třeba aktivními kroky regulovat samotné zdroje dopravy ve městě, nikoli jen zoufale usměrňovat stále rostoucí proudy vozidel.
  3. Zdá se, že ze strany politiků nejde o cílevědomou službu občanům, ale o vykázání výsledku v závislosti na požadavcích veřejnosti (P+R). Některé způsoby preference nejsou zkoušeny v praxi (K+R, B+R atd.) i přesto, že byly usnesením RZHLMP 747/1996 konkrétně k realizaci zadány. Není ani výjimkou, že se podnikají prokazatelné protipreferenční kroky (hledání dalších parkovacích míst v centru atd.).
  4. Magistrát hl.m. Prahy povolil společnosti Evropark jednou vyhláškou (vyhl.MV 99/1989) obejít jinou (vyhl.MHMP 14/1997), a tak provozovat parkovací místa i tam, kde prokazatelně značně komplikují provoz VHD.
  5. PČR nemá zájem řešit problematiku parkování v centru, MP hl.m.Prahy na tuto činnost zase nemá pravomoci a obě složky se nechtějí dostat do konfliktu s problematickou vyhláškou. V tom všem se tak odráží naprostá anarchie v parkování v centru Prahy, jehož vyřešení je jedním z nejpodstatnějších prvků preference městské dopravy.

 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *