Hvězdné nebe nade mnou a mravní.....

 

Přes zřejmou tehdejší specialisaci obou stran (železniční přeprava) záhy vybujel v BFR i NRS (tehdy KKD) čilý vědecký život v řadě oborů, z nichž dominantní jednoznačně bylo všeliké obzírání nebeské báně. Pohleďme do deníčku vládce z ledna 1977:

Vládci sice dnes již není jasné, proč chtěl tehdy schánět telescop v sobotu ráno, ale patrně ona potřeba byla pociťována jako velmi, ale opravdu velmi akutní. I Bororští se činili a obdobně jako Slunečníci si tehdy opatřovali dalekovidy z půjčoven průmyslového zboží...

Ani výbava photoaparátní nebyla zpočátku na žádné straně valná, o čemž svědčí první nám známé pokusy o zachycení pohybů nebeských těles ve viditelném světle. V pravém případě (BFR) jde o zatmění z 16.9.1978, v případě levém (NRS) o prostý západ naší rodné hvězdy kamsi daleko za budovu ambasády jeho plukovnické zelenkavé eminence Kadáfího, a to též patrně z konce roku 1978.


A zase nám čas popotrhnul oponou:

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *