Historická sekce KKD

Toto je vůle mé vůle a krev mé krve...

Těmito slovy by kníže Dakar mohl osvětlit svůj vztah k oběma mužům v popředí fotografie v okamžiku jejího pořízení. Neučiní tak, protože výrok by dnes byl pravdivý jen ve své druhé polovině. Rovněž by mohl škodolibě poznamenat: "Vidíte, tady se potvrzuje, že Stalin měl rád děti..." Ale ani to neudělá.


Čas popotahává za oponu a občas s ní trhne. Když byl kníže Dakar o něco málo starší než jeho syn na obrázku, byl náramný nezvedenec, slovy historie, "chováním narušoval chování":

Sedával tehdy v lavici s jistým Leošem Suchánkem a společně vrývali do nevzhledného dřeva spletité linie čar za pomoci čínské propisky a tuzemské versatilky.

Systém "kanálů" však nereprezentoval sklon k výtvarnému umění, nýbrž hluboký zájem o železniční přepravu. Každá linie byla totiž tratí.

A to už nebylo daleko ke stanovení hranice a definování celního poplatku. Kde je hranice, tam je i stát. A tak se narodily dvě země:

Nemova Republika Slunce

Bororská Federativní Republika

Naše kalendáře od té doby onen konec listopadu 1976 připomínají jako slavný milník v historii "pražských států". Vyrojila se jich od té doby (z kruhů blízkých Tomovi Dakarovi a Leu Suchánkovi) pěkná řádka. "Nejúrodnější" byl patrně rok 1977 a následující:

Lemurské království královny Olgy, Elfské království Rohobot, Nové Holandsko, United Milan Kingdom, United States of New Land, United States of Zdeněk, Chatová autonomní oblast, Gabůnské spojené federativní státy, Rotund´s Royal of Mansfeld, Nezávislá země Proxima, United States of Western, United Landes of Bokafoca, Snow Fields of North, United States of Baatles, Mystery Land of Orion, Oprorixonima Gloomy Land....

Dokonce ještě v první polovině 80. let depeše Bororské tiskové agentury hlásila:

Je až s podivem, jak čilý státní ruch bujel pod komunistickou diktaturou! Tehdejším mocipánům to ale nevadilo, anebo o tom nevěděli... Což je však nepravděpodobné: vždyť téměř každý z tehdy vzniknuvších "subjektů" vydával vlastní noviny. Panečku, kam se hrabala uprtěná CHARTA 77 se svým INFOCHEM!

Inu: Založ rodinu, zasaď strom, postav dům - ale ze všeho nejdřív si vybuduj své království!

Druhá polovina let 90. svědčí o tom, že Dakar junior bude řádný následník trůnu. Však už se také pomalu hlásí o svá práva a dožaduje se sdělení závazného termínu, kdy mu budou žezla a další vladařské propriety předány.

O tom, jaká je situace v Bororské republice či mezi Proximskými, nemáme v našem knížectví zpráv...

Uvidíme.


Deset svící plálo na narozeninovém dortu mého knížectví, když jsem obdržel z bororského hlavního města tuto gratulaci. Považte! Deset let řídit stát! Deset let vydávat noviny, organizovat vědecký výzkum v astronomii a "třaskavé" a "hořlavé" chemii. Zbývá ještě dvacet a sedm k tomu a našim republikám bude ona - vpravo zmiňovaná - padesátka!

Pevně věřím, že "život sám", jak v 86. říkali "kolegové" (president Leoš a president Gorbačov), nic z námi stvořeného v Říši Fantasie "nezboří"!


A co říkáte myšlence, otevřít AKTA X?

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *