Čas oponou trhnul !


Jak již víte, řeka času nám v listopadu 1999 donese 23.výročí okamžiku, kdy jsme si s Leošem tak nějak společně řekli:

DOST BYLO NEREGULOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

a podepsali o tom dohodu, která se mi dnes jeví jako sice poněkud nesrozumitelná, leč jednoznačně stvrzující dvé:

1/ překročení laviční hranice podléhá zdanění se sazbou 1 šilingu (k měnové jednotce jsem byl možná inspirován Jirkou postrach rodiny...) a

2/ obě smluvní strany se zavazují naplnit (v okamžiku podpisu existující) společnou vůli kooperovat v oboru vynálezectví.


Archivní služba mé říše - bohužel - v některých fázích nepracovala řádně, pročež tento dokument postrádá přesnou dataci.

A teď, milý nevěřící, poklekni:

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *